Công ty TNHH Mai Phú Hưng tuyển dụng các vị trí:

nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Việc làm Nhân viên Kinh doanh chất lượng từ công ty TNHH Mai Phú Hưng đang được đăng tuyển. Tìm công việc thu nhập cao, phúc lợi tốt, ứng tuyển ngay hôm nay!

tuyển dụng sale admin

Sale admin

Việc làm sale admin chất lượng từ công ty TNHH Mai Phú Hưng đang được đăng tuyển. Tìm công việc thu nhập cao, phúc lợi tốt, ứng tuyển ngay hôm nay!

asm

ASM - Quản Lý Kinh Doanh Kênh GT Khu Vực TP. HCM

Việc làm ASM - Quản lý Kinh doanh kênh GT chất lượng từ công ty TNHH Mai Phú Hưng đang được đăng tuyển. Tìm công việc thu nhập cao, phúc lợi tốt, ứng tuyển ngay hôm nay!